Spor i ord

29 samiske skapelsessagn. 

Boka inneholder et utvalg av samiske skapelsessagn, samlet inn for over 100 år siden. Sagnene er humoristiske, skumle og noe forunderlige.

Parallelle tekster på nordsamisk og norsk.

Illustrert av Nina Marie Andersen.

Oversatt til nordsamisk av Thomas Hansen.