Reinen - et gode fra vinden

Med undertittel: Reindriftens tilpasningsformer i Kautokeino.

Mikkel Nils Sara forteller om reindriftens årssyklus, arbeidsår og reindriftens sosiale organisasjon. Sara beskriver også om reindriften før 1950-tallet og om reindrift og reindriftspolitikk gjennom de siste 40 årene.