Plan for samisk trosopplæring

Hjelpemiddel til kristendomslærere.

Supplerende plan til Gud gir - vi deler, plan for trosopplæring i Den norske kirke. Norsk, sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk tekst. Kan brukes som idehefte for kristendomslærere i skolen og trosopplærere i Kirken.