Norsk-samisk ordbok

Stor Norsk-samisk ordbok med omlag 25 000 oppslagsord.

Ordboka inneholder vanlige samiske ord, ord som ikke lenger er i bruk, ord fra nyere tid samt andre moderne ord.