Fugleatlas for Finnmark

Denne boken forteller litt om den enkelte fugleart som hekker i Finnmark.

Boka er skrevet på norsk og oversatt til samisk og finsk. Boka omtaler 173 arter.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.