Natur- og gårdsbarnehagen

Tipsbok på norsk til natur- og gårdsbarnehager.

Denne boken gir tips om uteaktiviteter i natur- og gårdsbarnehager. Her beskrives hvordan man kan tilrettelegge uteområdet slik at barna kan være ute hele året. Boken gir en rekke tips om uteaktiviteter, både for sommer og vinter. Aktivitetene passer også bra for andre barnehager. Boken Natur- og gårdsbarnehagen inneholder også pedagogisk bakgrunn til oppstart av natur- og gårdsbarnehage.