Mån baláv

Barnebok om det å være redd.

I denne boka snakker vi om hva barna blir redde av, hvilke reaksjoner det kan skape og hva som skal til for å roe ned ett barn som er redd. Bildene i boka illustrerer hendelser og reaksjoner på en bra måte. Bakers i boka finnes det en foreldre-/lærerveiledning om emnet.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk.