Mån lav moaren

En bok om barnets sinne og oppførsel.

I denne boka leser vi om barnets følelser, sinne og hvordan dette kan tolkes. Bildene i boka illustrerer hendelser og reaksjoner på en bra måte. Tips og triks til både barn og voksne finnes bakers i boka.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk.