Mon lean suhttan

En bok om barnets sinne og oppførsel.

Denne boka handler om sinne og dårlig oppførsel. Her blir følelser forklart, hvordan er barnet når det blir sint, hva det sier og gjør. Boken tar for seg hva et barn selv kan gjøre for ikke å bli så fryktelig sint. I slutten av boka er det tips til foreldre og lærere om hvordan de kan hjelpe barnet til å håndtere og jobbe med sinnet sitt, hvordan de sammen kan jobbe med dette temaet, både hvordan barnet selv er og hvordan det er mot andre. Boka finnes også på: