Mån baláv

Mánájgirjje ballo birra.

Girjen la sáhka massta máná ballin, gåktu mána vásedin dav ja gåktu mánáv oadjodit. Gåvå vuosedij vásásusájt buorre vuohkáj. Girjje duogen la bagádallam æjgádijda/åhpadidjijda.

Girjje aj gávnnu nuortta- ja oarjjelsámegiellaj.