Lohkemekråane - Daltese 2-3

Lettleste bøker i serien Lohkemekråane består av 11 lettleste hefter.

Lettleste bøker i serien Lohkemekråane består av 11 lettleste hefter fordelt på 2 nivåer, nivå 2-3. Bøkene på nivå 2 har en setning per side, mens på nivå 3 har litt lengre tekster. Bøkene har både opplevelses- og faktatekster.