Væjkeles fuemtie / Smidás hárjakgermaj

Boka "Flink drage" oversatt til sør- og lulesamisk.

Pelle ønsker seg en drage. Men en drage krever stell, mat, masse mosjon og livsfarlig tannstell.

Boka er lettlest, med kun én setning på hver side.

Boka er oversatt av Marja-Meele Kappfjell Päiviö og Sissel Ann Mikkelsen.