Lohkede saemien

Sørsamisk lesebok.

Innholdet i boka er fra samer i Helgeland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Andre utgave er utgitt i 1993.

Det er også laget en ordbok til denne leseboka. 

Boka finnes også som digitalbok 1974 / 1993 på Nasjonalbiblioteket.