Sydsamisk-norsk ordbok

Ordboken gjelder den sørsamiske læreboknormalen som i 1976 ble anbefalt av Samisk språknemnd.

Sydsamisk-norsk ordbok dekker alle de sydsamiske dialekter som fra gammelt av har vært talt fra Helgeland og sørover på norsk side og sør for Ume elv på svensk side.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.