Gåebrehki soptsesh

Knut og Ella har utgitt en versjon av de sørsamiske tekstene til skolebruk, transkribert til gjeldene sørsamisk rettskrivningnormal.

Boken inneholder bl.a. detaljerte beskrivelser i ord og tegninger av mange arbeidsprosesser, sagn, fortellinger og andre muntlige tradisjonelle temaer.

Denne boka ble første gang trykt i 1943, med tittelen Røros-samiske tekster (Nasjonalbiblioteket).

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.