Lohkede saemien

Sørsamisk lesebok.

Innholdet i boka er fra samer i Helgeland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. 

Det er også laget en ordbok til denne leseboka. 

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.