Kjølen

Arkeologi og historie i lule- og sørsamisk område.

En bok om de samiske grenseområdene mellom Norge og Sverige. Denne boka belyser historiske levemåter og skikker i lulesamisk og sydsamisk område, fra middelalderen og til andre verdenskrig. Norsk og svensk tekst. Alle artiklene har sammendrag på lulesamisk og engelsk. Boka er skrevet av tre arkeologer, en historiker og en etnolog.