Guffa

Barnebok.

En lettlest bok om stalloen Guffa. Boka passer i begynneropplæring og for elever med spesielle behov.

Boka finnes også på nord- og lulesamisk, og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)