Aanna gon Birjeh

Lettlest barnebok.

I boken møter vi Aanna, Birjeh og en mus. Temaet er tegning.

Boka finnes også på nord- og lulesamisk, og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)