Laadtege-sualadæjja

Lettlest barnebok.

Boka handler om bjørnene Njaabja og Laabja. De er to motsetninger av hverandre, den ene er flittig mens den andre er lat. Boka passer i begynneropplæring og for elever med spesielle behov.

Boka finnes også på nord- og lulesamisk, samt som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Orginaltittel: Luome-suola

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)