Giellabálggis 7 - Bargogirji

Arbeidsbok til Giellabálggis 7.

Dette er arbeidsboka til språkboka Giellabálggis 7. Oppgavene dekker læreplanmålene under muntlig og skriftlig kommunikasjon, språk, kultur og litteratur. Elevene kan øve gjennom ulike metoder. Felles samtale om temaene er sentral i læreverket, i tillegg til individuelle, par- og gruppeoppgaver. Læreverket består i tillegg til arbeidsboka av lærebok og nettressurs.