Giellabálggis 6 - Bargogirji

Arbeidsbok til læreboka Giellabálggis 6.

Læreverket Giellabálggis for mellomtrinnet dekker kompetansemålene i samisk som førstespråk i læreplanen etter 7. trinn. Giellabálggis-temaene dekker målene for muntlig og skriftlig kommunikasjon, språk, kultur og litteratur. Elevene kan øve gjennom ulike metoder. Felles samtale om temaene står sentralt i læreverket, i tillegg til individuelle, par- og gruppeoppgaver. Elevene kan skrive rett i boka. Arbeidsboka er tilpasset språkboka Giellabálggis 6. I tillegg finnes en nettressurs til dette læreverket.