Mu giella 5-6

Nordsamisk lærebok for mellomtrinnet.

Dette er læreboka i serien Mu giella 5-6. Denne boka brukes sammen med arbeidsbøkene Mu giella 5 bargogirji ja Mu giella 6 bargogirji, samt en CD, og er tilpasset 5. og 6. klasse i finsk skole og 6. og 7. i norsk skole. Boka har følgende innhold:

  • Språk; kommunikasjonsmiddel og nødvendig for læring
  • Grammatikk, ordklasser, verb og syntaks
  • Litteratur
  • Et rikt språk og språkutvikling
  • Å skrive
  • Språket lever og endres; dialekter og samiske språk i Finland
  • Drama
  • Media
  • Språkrøkt