Gielkkahaga

Lesebok for barn og unge.

Denne leseboka handler om barn som liker å leke ut, bland annet å ake. Boka er skrevet om en tid da barna ikke hadde rattkjelker, men heller måtte ordne med kjelke selv. I boka får leserne innblikk i Vulles tanker og følelser, og noen barn vil kanskje kjenne seg igjen i hans figur.

Bak i boka er det en ordliste. Boka er skrevet etter felles nordisk skrivemåte fra 1979, men før 1984-revideringa. Trygve Lund Guttormsen har tegnet bildene i boka.