Ámmul ja alit oarbmælli

Føste barnebok på nordsamisk.

Dette er den første barneboken på nordsamisk og den er dermed skrevet etter en eldre ortografi. Boken handler om en ung gutt som treffer huldrejenter på fjellet og får den andre til kone. I boken kommer det frem hvor ulike og samtidig like huldrenes og menneskenes liv og verden er. Berit Marit Hætta har illustrert boken.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.