Gullet mánat

En bok med fortellinger for barn.

Boka inneholder korte fortellinger som barn selv kan lese, eller at voksne leser fortellingene for barn som ennå ikke kan lese.

Ingunn Utsi har illustrert boka. Boka er skrevet på eldre nordsamisk skriftspråk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.