Dågkangærja / Dåkkágir'ji

Barnebok på nord- og sørsamisk.

Boka har enkel tekst, illustrasjoner og parallelle tekster på nord- og sørsamisk.

Denne boka er forøvrig den første barneboka på sørsamisk.