Áiggit iežáhuvvet

Lydbok om et markesamisk miljø i en sterk brytningstid der fornorskning var den rette vei til et akseptert liv.

Romanens jeg-person er en ungdom, og handlingen foregår i de første tiår etter krigen. Vi møter fornorsking slik den artet seg i markebygdene.

Denne lydboka finnes også i bokformat.