Gielas Gillii Mielas Millii 2

Samisk litteraturhistorie.

Boka egner seg for opplæring i samisk både som første og andrespråk. Boka er både på norsk og nordsamisk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.