En skrivende hånd når langt

En bok om samisk litteratur, som ble utgitt i forbindelse med kampanjen "Styrk samisk språk".

En kampanje for samisk språk og litteratur, hvor målet var å bedre forståelsen og respekten for samisk språk og litteratur, i og utenfor det samiske samfunnet.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.