Gielas Gillii Mielas Millii 8

Nordsamisk litteraturhistorie.

Temahefte om samisk litteraturhistorie. Heftet egner seg for opplæring i samisk, både som første og andrespråk. Boka finnes også på norsk, med tittelen Gielas gillii Mielas millii 2.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.