Čáŋa gillii! 1

Samisk litteratur.

Litteraturen er stabburet for menneskets kreativitet, kunnskap og forståelse. Likeledes er den også fundamentet for dannelse, språkferdighet og lærings- og overlevelsesevne.

I denne boken leser du mer om hvordan samisk litteratur ble til igjennom joik, fortellinger og eventyr.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.