Biibbalhistorja

Bibelhistorie på nordsamisk.

Denne bibelhistorieboka er fra 1982. Boka har i alt 105 fortellinger fra både Det gamle testamentet og Det nye testamentet, samt et stykke som forklarer Det nye testamentets innhold.

Bak i boka er det et kartutsnitt over Kaanan. Boka har et skrivemåte som følger 1979 måten, men har ikke med de revideringene som ble gjort i 1984.