Ipmila beatnagat

Lærebok for grunnskolen.

Lærebok i kristendomskunnskap om læstadianismen og samene.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.