Biejvvegæjnno 3 - Åssko, iellemvuojnno ja etihkka

Lærebok i RLE på lulesamisk.

Boka er en del av lærebokserien som er tilpasset 1.-4. trinn. Læreboka er utarbeidet etter KL-06 samisk. I boka kan man lese om forskjellige mennesker, religioner og livssyn og om det som er rett og galt.

Det finnes lærerveiledning på nett Åhpadiddje viehkke- ja ressurssagirjje 1-4