Biejvvegæjnno 4 - Åssko, iellemvuojnno ja etihkka

Lærebok i faget religion-, livssyn- og etikk for grunnskolen for fjerde klasse.

Boka er en del av lærebokserien Biejjiegeainoe, som er tilpasset faget religion-, livssyn- og etikk for grunnskolen. Læremiddelet er tilpasset andre året i barneskolen, og er etter KL-06. I boken kan man lese om forskjellige mennesker, religioner og livssyn og om det som er rett og galt.

Det finnes lærerveiledning på nett Åhpadiddje viehkke- ja ressurssagirjje 1-4