Biejjiegeajnoe 1 - Religijovne, jïelemevuajnoe jïh etihke

En lærebok til faget religion-, livssyn- og etikk for 1. trinn.

Boka er en del av lærebokserien som er tilpasset 1.-4. trinn. Læreboka er utarbeidet etter KL-06 samisk. I boka kan man lese om forskjellige mennesker, religioner og livssyn og om det som er rett og galt.