Biejjiegeajnoe 2 - Religijovne, jïelemevuajnoe jïh etihke

Lærebok i faget religion-, livssyn- og etikk for grunnskolen.

Boka er en del av lærebokserien Biejjiegeainoe, som er tilpasset faget religion-, livssyn- og etikk for grunnskolen. Læremiddelet er tilpasset andre året i barneskolen, og er etter KL-06. I boken kan man lese om forskjellige mennesker, religioner og livssyn og om det som er rett og galt. Boken er illustrert av Malle Remmel, og er oversatt av Ellen Jonassen og Liv Karin Jåma. Dette læremiddelet finnes også på nordsamisk.