Åarjel-saemien 5

Sørsamisk lærebok for barneskolen.

Denne læreboka i sydsamisk er den femte i en serie på 6 bøker. Boka har en rekke tekster med illustrerende bilder. Ordliste bakerst i boka. Det er også utarbeidet en arbeidsbok til denne leseboka.  

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider. 

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 6