Verddežat

Lesebok for barnehagen og barneskolen.

Denne barneboka har 13 kapitler om forskjellige saker og hendelser. Boka passer bra som lesebok eller temabok i barnehage og SFO. Boka passer også i samfunnsfagopplæringa, om eldre tiders levemåter, om verdde-systemet, om barnas situasjon og levekår, om den tidas kjønnsroller. I tillegg er boka høvelig som lesebok for elever med samisk som førstespråk. Boka kan også leses av elever med samisk som andre språk fra mellomtrinnet og oppover. Kari Ludvigsen har illustrert denne barneboka.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.