The Tundra Settlers

En dokumentar om Frank og Regine Juhls.

Frank er fra Danmark og Regine Juhls fra Tyskland. De kommer til Kautokeino på 50-tallet og starter senere opp en sølvsmie, som blir til Juhls Silver Gallery.