Sørsamene

Sørsamene utgjør ikke mer enn noen få tusen mennesker, men befolker et stort landområde, ca. 150.000 km2.

Området sørsamene befolker er delt av grensen mellom Norge og Sverige. De er dermed et folk i to land. Filmen viser hvordan sørsamene har greid å ta vare på egen kultur og identitet. VHS film.