Ruoššabealsámiid historjá

I dette programmet blir vi bedre kjent med øst-samene på Russisk og Finsk side.

Etter 2. verdenskrig har Suonjel vært lukket. Vi tar et historisk tilbakeblikk og får se hvordan de levde der i 1938 og hvordan krigen ødela Suonjelsamenes kultur. De måtte forlate hjemmene sine og nære slektninger måtte bosette seg på hver sin side av riksgrenser. I det andre programmet blir vi kjent med hvordan øst-samene lever i dag.