Arven i grenselandet

Programmet er om skoltesamene.

I programmet får vi høre hvordan skoltesamene mister sine rettigheter til bruk av land og vann. Og hvorpå de må flytte fra hjemmene sine og etablere seg et nytt liv.