Reindrift

En kort filmsnutt som viser en reinsdyrflokk på fjellet.
Embedded video
nrk

Reindrifta er en næring som er utviklet av samene gjennom flere hundre år, og har hatt en stor betydning for bosetting og næringsliv i Finnmark i mange tusen år. Det er en konklusjon vi kan trekke på grunnlag av at de store helleristningsfeltene i Alta, som daterer seg fra 4 200 f. Kr. til ca. 500 f. Kr. I dag utøves samisk reindrift for det meste i fjell- og utmarksområdene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, samt i deler av Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal (Trollheimen) og Hedmark. Ved utgangen av 2006 var det totalt 82 reinbeitedistrikter, fordelt på 72 sommer- og helårsbeitedistrikter og 10 distrikter som brukes til vår-/høst- og vinterbeiter for norsk reindrift, ifølge landbruks- og matdepartementet.