Spill med tradisjonelle klær

Et spill med tradisjonelle klær i forskjellige farger, her gjelder det å samle klær i samme farge.

Spillet fungerer med opptil 6 elever. Hver elev velger en farge og får et kort med tegnig av barn.

Dersom eleven har fått klær i sin farge, legges kortene på bordet. Så spør hun en annen elev: ”Leago dus mu alit gákti?”  Den andre svarer: ”Mus lea” og gir kortet til henne. Hvis den andre ikke har kortet svarer hun: ”Ii mus leat”, og så går turen videre til neste elev.

 • Eleven som først får samlet alle klærne i sin farge vinner.
 • Kortene kan også brukes til parspill.
 • OBS: Fargene ovenfor er i ordbøker skrevet i såkalte predikativformer. Disse er følgende: vielgat, čáhppat, ruoksat, ruoná, alit, fiskat, ruškat.

Farger:

 • vilges                          hvit
 • čáhppes                       sort
 • rukses                         rød
 • ruoná                          grønn
 • alit                              blå
 • fiskes                          gul
 • ruškes                         brun

Klær:

 • luhkka 
 • gahpir                         lue
 • gákti                           kofte 
 • liidni                           sjal 
 • raddeleahppi               brystduk
 • avvi ~ boagán             belte 
 • fáhcat                         votter 
 • gápmagat                    komager 
 • vuoddagat                  komagband