Samefolkets sang

Sámi soga lávlla, skrevet av Isak Saba (1875-1921).

Public domain 1.0

Dokumentet inneholder samefolkets sang på tre språk, trykk på Last ned knappen.

  • Nordsamisk
  • Sørsamisk
  • Lulesamisk

Sørsamisk, oversatt av: Ella Holm Bull

Lulesamisk, oversatt av: Sigga Tuolja-Sandström