Guvviebaakoelæstoe: gåetiejuvrh / gaertenejuvrh

Bildeordliste: husdyr.

Plakat med ord og bilder av dyr som lever på gård. Plakaten har også en ordliste over dyrenes ulike lyder og andre verb til temaet.