Termliste - Sjø og fjæra

Ordliste med forklaringer på nordsamisk og norsk.

Termlisten er godkjent i samisk språkråd, sametingets språkstyre eller av samisk språknemnd.