Guvviebaakoelæstoe: bååhkesjidh

Bildeordliste: baking.

Plakat med ord og bilder av mat og redskaper som du bruker når du baker.